Wykłady 2022/2023

Zawsze w soboty o godz. 9.00, Zespół Dydaktyczny „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16

15.10.2022
Temat: Myślenie projektowe, czyli jak kreatywnie rozwiązywać złożone problemy
Prowadząca: dr inż.  Marzena Szewczuk-Stępień, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania
19.11.2022
Temat: Co to są trzęsienia ziemi i jak przeciwdziałać ich skutkom
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
10.12.2022
Temat: Co w stawach piszczy?
Prowadzący:
dr hab. Dawid Bączkowicz, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
14.01.2023
Temat: Rozwój cywilizacji i megaprojekty, które zmieniły świat
Prowadząca: dr inż. Iwona Łapuńka, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki
11.03.2023
Temat: Czy można wydrukować samochód? Wyobraźnia nie zna granic!
Prowadzący:
dr hab. inż. Grzegorz Robak, Dziekan Wydziału Mechanicznego
15.04.2023
Temat: Energia odnawialna i możliwości jej zastosowania do napędu pojazdów elektrycznych
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki