Cel/Misja

Pierwszy Uniwersytet Dziecięcy powstał w Tybindze w 2002 roku i od tego czasu wiele uczelni również w Polsce otworzyło się dla małych słuchaczy. Uczelnie dla dzieci są między innymi w  Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu, a od 15 lat również w Opolu dzieci mogą pogłębiać swoją pasję poznawczą.

Każda edycja to nowe tematy wykładów, ciekawe prezentacje, inspirujące konkursy oraz akcje społeczne. Studenci Dziecięcej Politechniki Opolskiej otrzymują indeksy, a w nich zaliczenia wykładów. Absolwenci DPO uzyskują na zakończenie cyklu wykładów pamiątkowy biret oraz dyplom.

Wykłady z zakresu badań i zainteresowań wykładowców odbywają się w soboty raz w miesiącu. Zajęcia są specjalnie przygotowane dla młodego audytorium w salach dydaktycznych Politechniki Opolskiej. Ze względu na wiek słuchaczy (9-14 lat) czas zajęć przewidziany jest na ok. 45 min. W trakcie wykładów Rodzice i Opiekunowie mogą śledzić wykład w sąsiednich salach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach Dziecięcej Politechniki Opolskiej.