Cel/Misja

  1. Poznanie każdego wydziału w najbardziej atrakcyjnej odsłonie.
  2. Przekazanie wiedzy w najbardziej atrakcyjny i dostosowany do grupy wiekowej sposób.
  3. Możliwość poznania sposobów działania, efektów badań naukowych oraz korzyści płynących z badań naukowych oraz możliwości ich szerokiego wykorzystania w życiu. Młodzież będzie mogła poznać warsztat pracy naukowców, co pozwoli wyrobić w nich przekonanie, iż nauka stanowi integralną część rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego każdego człowieka.
  4. Pokazanie, że uczelnia techniczna jest otwarta dla wszystkich.
  5. Możliwość zapoznania się z pełną ofertą i kierunkami kształcenia w uczelni.
  6. Możliwość kontunuowania przez niektórych nauki zapoczątkowanej w ramach Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
  7. Poszerzenie, uatrakcyjnianie posiadanej wiedzy technicznej, ekonomicznej i humanistycznej.
  8. Bezpośredni kontakt z pracownikami naukowo – dydaktycznymi Politechniki Opolskiej.
  9. Zachęcenie młodzieży do studiowania w Politechnice Opolskiej.