Informacje organizacyjne

To kolejny projekt realizowany przez Politechnikę Opolską. Po sukcesie Dziecięcej Politechniki Opolskiej, w odpowiedzi na zgłaszane sugestie, między innymi absolwentów DPO, postanowiliśmy zorganizować zajęcia dla nieco starszej młodzieży!

Szczegóły:

  • W tym roku oferta kierowana jest do młodzieży w wieku 15 – 18 lat;
  • planujemy 6 spotkań, od października 2022 do kwietnia 2023, z przerwą od zajęć w lutym 2023.
  • Koszt udziału w projekcie – 150 zł od osoby
  • Więcej informacji w Regulaminie MPO.